De werkzaamheden van de deurwaarder

Misschien heeft u ook wel eens te maken gehad met een brief van de deurwaarder. Dit is niet fijn, maar door een regeling te treffen kun u al snel tot een oplossing komen. Maar wat doet de deurwaarder nog meer behalve brieven sturen?

Ambtelijke werkzaamheden

De deurwaarder is door het rijk benoemd, het is dus een ambtelijk instituut. Zij verrichten dan ook ambtelijke werkzaamheden zoals uitbrengen van dagvaardingen en het leggen van beslag. De deurwaarder bereidt de hele proces voor en zorgt ervoor dat alles op de juiste wijze voor de rechter komt. Een deurwaarder richt zich vooral op die regio.

Dagvaarden

Een van de meest voorkomende werkzaamheden van deurwaarders is dagvaarden: iemand oproepen om voor de rechter te verschijnen. Dit negeren heeft als gevolg dat u ‘bij verstek veroordeeld’ wordt, u verliest de zaak omdat u niet aanwezig bent.

Dwangbevel

Soms is er een dwangbevel uitgebracht, te herkennen aan de grote envelop. Hierin wordt u gerechtelijk verplicht om te betalen; het bedrag staat er in en ook de redenen waarom u dit dient te betalen. De deurwaarder dient erop toe te zien dat een dwangbevel uitgevoerd wordt, anders zou niemand betalen natuurlijk.
Beslag op inkomen
Als een bedrag open staat, kan de deurwaarder beslag leggen op uw inkomen. Dit gebeurt dan rechtstreeks bij de werkgever. U wordt dan op de hoogte gebracht door zowel werkgever, als gerechtsdeurwaarder dat een gedeelte van uw loon rechtstreeks naar de deurwaarder wordt overgemaakt. Het bedrag dat overblijft heet de beslagvrijevoet.
Beslag op geld en goederen 
Een deurwaarder kan ook beslag leggen op het saldo van een rekening. Dit brengt, zelfs als er geen geld op de rekening staat, extra bankkosten met zich mee. Op een gegeven moment zal een deurwaarder overgaan tot goederenbeslag of zelfs woningontruiming. Vaak wordt eerst een incassobureau ingeschakeld om het probleem in de minnelijke fase op te lossen. Later komt de gerechtsdeurwaarder daar aan te pas.